Documentele sunt publicate în Monitorul Oficial Local ce poate fi accesat din meniul principal al paginii prin eticheta
"Monitorul Oficial Local"Proiecte Hotărâri anul- 2023

Data Document Deschide
25.04.2023 PROIECT H O T Ă R Â R E Nr.4539 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități Descarca
27.04.2023 PROIECT H O T Ă R Ă R E Nr.2289 din 27.04.2023 privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă pe perioadă determinată în funcția contractuală de asistent personal al numitei …………….., pentru fiul său numitul ……………….., persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecţie specială conform certificat de încadrare în grad de handicap nr………….. Descarca
25.04.2023 PROIECT H O T Ă R Â R E Nr. 2234 din 25.04.2023 privind aprobarea achiziției unei furci paleți, greutate 160 kg, capacitate de încărcare până la 4 tone Descarca
25.04.2023 PROIECT HOTĂRÂRE Nr.2229 din 25.04.2023 privind implementarea SDL Gal Cetatea Bucovinei prin PS 2023-2027 Descarca
23.04.2023 PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2621 din 23.05.2023 privind aprobarea regulamentului privind instituirea taxei pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică, a drumurilor comunale sau altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei Bălăceana, județul Suceava) și pentru tranzitarea terenurilor categoria pășune, înscrise în domeniul privat al comunei de către utilaje, mijloace de transport materii prime, materiale de orice tip, mărfuri, etc. destinate obținerii de venituri, potrivit dispozițiilor art . 486, alin. (2) și alin.(3) din Codul Fiscal Descarca
20.04.2023 PROIECT H O T Ă R Â R E Nr.2105 din 20.04.2023 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Martie 2023 Descarca
04.04.2023 ANEXĂ- PROIECT HOTĂRÂRE Nr.1967 din 04.04.2023 Descarca
04.04.2023 PROIECT HOTĂRÂRE Nr.1967 din 04.04.2023 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana, completată prin H.C.L. nr. 55 din 18 august 2021 Descarca
03.04.2023 PROIECT Nr.1956 din 03.04.2023 H O T Ă R Â R E privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna martie 2023 Descarca
31.03.2023 HOTĂRÂRE Nr. 1933 din 31.03.2023 privind aprobarea înființării Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân fără personalitate juridică, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a Serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân, modalitatea de gestiune a serviciului – gestiune delegată prin încredințare directă, a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public, a Caietului de sarcini și a documentației de atribuire directă, la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava Descarca
27.03.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.1840 din 27.03.2023 privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 al comunei Bălăceana, județul Suceava Descarca
13.03.2023 PROIECT DE H O T Ă R Â R E Nr. 1212 din 13.03.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava pentru anul 2024 Descarca
08.03.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1057 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și a delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata Descarca
12.04.2023 Documentație atribuire - Proiect de hotărâre nr.2078 din 12.04.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stașiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava Descarca
12.04.2023 Proiect de hotărâre nr.2078 din 12.04.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stașiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava Deschide
30.03.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.1924 din 30.03.2023 privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul local pentru servicii de publicitate și protocol a evenimentului artistic “10 pentru folclor”, la Căminul Cultural al comunei Bălăceana, în una din zile din perioada 17.04.2023-23.04.2023 Deschide
14.03.2023 PROIECT Nr. 1270 din 14.03.2023 HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta Deschide
13.03.2023 PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1212 din 13.03.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava pentru anul 2024 Deschide
08.03.2023 PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public fara personalitate juridică și a delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata Deschide
28.02.2023 PROIECT HOTĂRÂRE Nr.924 DIN 28.02.2023 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, cu bunuri imobile-terenuri, situate în intravilanul și extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
28.02.2023 PROIECT HOTĂRÂRE NR. 917 din 28.02.2023 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
15.02.2023 PROIECT HOTĂRÂRE Nr.686 din 15.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
02.02.2023 Proiect de hotărâre nr. 499 din 02.02.2023 privind aprobarea asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 Deschide
02.02.2023 Proiect de hotărâre nr. 493 din 02.02.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide
27.01.2023 Proiect de hotărâre nr. 385 din 27.01.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide
17.01.2023 Proiect nr.210 din 17.01.2023 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la data de 31 Decembrie 2022 Deschide
17.01.2023 Proiect nr.199 din 17.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 Deschide

Proiecte Hotărâri anul- 2022

Data Document Deschide
22.12.2022 Proiect de Hotărâre Nr.4829 din 22.12.2022 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale,precum și a taxelor speciale Deschide
19.12.2022 Proiect de Hotărâre nr.4750 privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în folosul comunității Deschide
12.12.2022 Proiect de Hotărâre nr.4692 din 12.12.2022 privind aprobarea organizarea retelei scolare 2023-2024 Deschide
25.11.2022 Proiect de Hotărâre nr.4539 din 25.11.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru timestrul IV Deschide
24.11.2022 Proiect de Hotărâre Nr.4517 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
28.10.2022 Proiect de Hotărâre Nr.4482 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru apărarea intereselor comunei Bălăceana și ale autorităților publice locale din comuna Bălăceana și alte servicii de această natură, pentru anul 2023 Deschide
18.10.2022 Proiect de Hotărâre Nr.4424 din 18.10.2022 privind naveta profesorilor pentru luna octombrie Deschide
18.10.2022 Proiect de hotărâre nr.3940 din 18.10.2022 privind aprobarea contului trimestrial de executie aferent exercițiului bugetar la data de 30.09.2022 Deschide
10.10.2022 Proiect hotărâre nr.3785 din 10.10.2022 privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2022 Deschide
05.10.2022 Proiect hotărâre nr.3706 din 05.10.2022 privind validarea dispoziției nr.71 din 26.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana Deschide
30.09.2022 Proiect hotărâre nr.3627 DIN 30.09.2022 PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Drumuri etapa a III a Deschide
30.09.2022 Proiect hotărâre nr.3621 din 30.09.2022 privind atestarea unor bunuri la domeniul public 2022 Deschide
15.09.2022 Proiect hotărâre nr.3401 din 15.09.2022 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Bălăceana pentru anul 2022 Deschide
05.09.2022 Proiect hotărâre nr.3212 din 05.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
17.08.2022 Proiect hotărâre nr.3037 din 17.08.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iulie 2022 Deschide
11.08.2022 Proiect hotărâre nr.3018 din 11.08.2022 privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
08.08.2022 Proiect hotărâre nr.2981 din 08.08.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități Deschide
25.07.2022 Proiect hotărâre nr.2837 din 25.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
22.07.2022 Proiect hotărâre nr.2813 din 22.07.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 39 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
14.07.2022 Proiect hotărâre nr.2694 din 14.07.2022 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Iunie 2022 Deschide
14.07.2022 Proiect hotărâre nr.2720 din 14.07.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2022 Deschide
22.06.2022 Proiect hotărâre nr.2478 din 22.06.2022 privind organizarea zilei comunei Bălăceana, județul Suceava “Bălăceana în sărbătoare “ în anul 2022 Deschide
15.06.2022 Proiect hotărâre nr.2399 din 15.06.2022 privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții” Deschide
08.06.2022 Proiect hotărâre nr.2343 din 08.06.2022 privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal Deschide
24.06.2022 Proiect hotărâre nr.2518 reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi si aprobarea investiției „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Bălăceana , judeţul Suceava.” Deschide
14.06.2022 Proiect hotărâre nr. 2363 din 14.06.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna mai 2022 Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr. 2252 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 6.815 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr.2248 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr.2244 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr.2240 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr.2236 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 774 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr.2232 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 1.857 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr.2228 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
30.05.2022 Proiect hotărâre nr.2222 din 30.05.2022 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 2239 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
13.05.2022 Proiect hotărâre nr.2067 din 13.05.2022 privind actualizarea Statutului Comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
13.05.2022 Proiect hotărâre nr.2063 din 13.05.2022 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
13.05.2022 Proiect hotărâre nr.2052 din 13.05.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna aprilie 2022 Deschide
13.05.2022 Proiect hotărâre nr.2042 din 13.05.2022 privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 – Fondul Local, aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava” și a cheltuielilor aferente acestui proiect. Deschide
29.04.2022 Proiect hotărâre nr.1859 din 29.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
20.04.2022 Proiect hotărâre nr.1769 din 20.04.2022 privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
13.04.2022 Proiect hotărâre nr. 1662 din 13.04.2022 privind aprobarea documentației în vederea finanțării obiectivului de investiții ,,ÎNFIINȚARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, COMUNA STROIEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA“ conform O.U.G nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investitii “Anghel Saligny”, art.4 alin.(1) lit. e) Deschide
13.04.2022 Proiect hotărâre nr.1660 din 13.04.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna martie 2022 Deschide
08.04.2022 Proiect hotărâre nr. 1583 din 08.04.2022 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Martie 2022 Deschide
24.03.2022 Proiect Hotărâre nr. 1067 din 16.03.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 2239 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
24.03.2022 Proiect Hotărâre nr. 982 din 11.03.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna februarie 2022 Deschide
24.03.2022 Proiect Hotărâre nr. 941 din 09.03.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
24.03.2022 Proiect Hotărâre nr. 789 din 28.02.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 863 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
24.03.2022 Proiect Hotărâre nr. 760 din 24.02.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 6815 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
24.03.2022 Proiect Hotărâre nr.755 din 23.02.2022 privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2022 al comunei Bălăceana Deschide
24.03.2022 Proiect Hotărâre nr.751 din 23.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
08.03.2022 Proiect hotărâre nr.930 din 08.03.2022 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Martie 2022 Deschide
03.03.2022 Proiect hotărâre nr.875 din 03.03.2022 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 Deschide
22.02.2022 Proiect Hotărâre nr. 680 din 22.02.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Deschide
17.02.2022 Proiect Hotărâre nr.630 din 17.02.2022 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
11.02.2022 Proiect Hotărâre nr.559 din 11.02.2022 privind atestarea la domeniul privat al comunei Bălăceana a unor bunuri imobile-terenuri situate în intravilanul și extravilanul comunei Bălăceana, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
10.02.2022 Proiect Hotărâre nr. 520 din 10.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2022 Deschide
21.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 263 din 21.01.2022 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 31 Decembrie 2021 Deschide
19.01.2022 Proiect Hotărâre nr.240 din 19.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Bălăceana Deschide
19.01.2022 Proiect Hotărâre nr.232 din 19.01.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2021 Deschide
17.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 185 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 776 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 179 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1463 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 174 din 17.01.2022 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Bălăceana, județul Suceava, rămase disponibile ca urmare a încetării, inainte de termen, a unor contracte de închiriere Deschide
17.01.2022 Proiect de hotărâre nr.170 din 17.01.2012 privind aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana Deschide
17.01.2022 Proiect hotărâre nr.166 din 17.01.2022 Privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.01.2022 Proiect hotărâre nr.162 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1.857 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 158 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 154 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 774 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 154 din 17.01.2012 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 154 din 17.01.2012 privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
07.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 54 din 07.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bălăceana Deschide
06.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 35 din 06.01.2022 privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bălăceana Deschide
05.01.2022 Proiect Hotărâre nr. 25 din 05.01.2022privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022 Deschide

Proiecte Hotărâri anul- 2021

Data Document Deschide
31.12.2021 Proiect Hotărâre nr. 4711 din 31.12.2021 privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
17.12.2021 Proiect Hotărâre nr.4539 din 17.12.2021 privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent personal Deschide
16.12.2021 Proiect Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 20 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 Deschide
16.12.2021 Proiect Hotărâre nr.4519 din 16.12.2021 privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local Deschide
15.12.2021 Proiect Hotărâre nr.4487 din 15.12.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 27 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea achiziției unui grup electrogen Deschide
15.12.2021 Proiect Hotărâre nr.4482 din 15.12.2021 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru apărarea intereselor comunei Bălăceana și ale autorităților publice locale din comuna Bălăceana pentru anul 2022 Deschide
14.12.2021 Proiect Hotărâre nr. 4459 din 14.12.2021 privind aprobarea organizarii reţelei şcolare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2022-2023 Deschide
10.12.2021 Proiect Hotărâre Nr. 4404 din 10.12.2021 privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil Deschide
07.12.2021 Proiect Hotărâre nr.4355 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna noiembrie 2021 Deschide
22.11.2021 Proiect Hotărâre nr. Nr.4230 din 22.11.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
10.11.2021 Proiect Hotărâre nr.4056 din 10.11.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 2021, modificată prin H.C.L. nr. 41 din 31 mai 2021 Deschide
10.11.2021 Proiect hotărâre nr. 4025 din 10.11.2021 privind revocarea H.C.L. nr. 71 privind abrogarea H.C.L. nr. 8/15.02.2021 și H.C.L. nr.41/31.05.2021 Deschide
03.11.2021 Proiect hotărâre nr. 3990 din 03.11.2021 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna octombrie 2021 Deschide
03.11.2021 Proiect de hotărâre nr. 3953 din 03.11.2021privind abrogarea H.C.L. nr. 8/15.02.2021 și H.C.L. nr.41/31.05.2021 Deschide
02.11.2021 Proiect de hotărâre nr. 3924 din 02.11.2021 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale și drumuri vicinale la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
29.10.2021 Proiect de hotărâre nr. 3876 din 29.10.2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bălăceana, jud. Suceava” Deschide
28.10.2021 PROIECT HOTĂRĂRE Nr. 3859 din 28.10.2021 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către DELGAZ GRID SA pe durata existenţei capacităţii energetice asupra terenului proprietate a comunei Bălăceana, pentru realizarea instalației de racordare:branșament electric monofazat Deschide
20.10.2021 Proiect de hotărâre nr.3781 din 20.10.2021 privind aprobarea obiectivului de investiție ” Modernizarea gardului care îmrejmuiește Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava” Deschide
12.10.2021 Proiect de hotărâre nr.3664 din 12.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bălăceana, județul Suceava pentru anul școlar 2020-2021 Deschide
18.10.2021 Proiect de hotărâre nr.3739 din 18.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local care să facă parte ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcție de director la Școala Gimnazială Bălăceana Deschide
12.10.2021 Proiect de hotărâre nr. 3660 din 12.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana Deschide
12.10.2021 Proiect de hotărâre nr.3649 din 12.10.2021 privind aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent exerciţiului bugetar la data de 30 Septembrie 2021 Deschide
10.10.2021 PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 3601 din 10.10.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava Deschide
08.10.2021 Proiect de hotărâre nr.3618 din 08.10.2021 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie 2021 Deschide
07.09.2021 Proiect de hotărâre nr.3349 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Deschide
27.09.2021 Proiect nr.3498 din 27.09.2021 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul investițional :,, Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat prin gestionarea inteligenta a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Bălăceana, județul Suceava" Deschide
27.09.2021 Proiect nr.3507 din 27.09.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “ Deschide
18.08.2021 Proiect hotărâre nr. 3195 din 18.08.2021 hotărâre privind modificarea titlului și art. 1 al H.C.L. nr. 4 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Bălăceana , pentru anul 2021 Deschide
18.08.2021 Proiect hotărâre nr.3185 din 18.08.2021 Hotărâre privind validarea completării inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat în domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
28.06.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului estimat aferent organizării “Ziua comunei Bălăceana” din data de 15 august 2021 Deschide
28.06.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare şi publicare a Monitorului Oficial Local, în format electronic Deschide
07.06.2021 Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana Deschide
02.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază la nivelul U.A.T Bălăceana Deschide
24.05.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Bălăceana Deschide
17.05.2021 Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Deschide
24.05.2021 Proiect hotărâre privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 2021 privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava1 Deschide
07.04.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2021 Deschide
15.02.2021 Proiect hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate Deschide
10.02.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea efectuării analizei de risc la securitatea fizică pentru adoptarea Planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana pentru măsurile de asigurare a securității obiectivelor proprii, bunurile, valorilor și protecția persoanelor Deschide
08.02.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2022 Deschide
05.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea modeliului de contract- cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredițarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăcean Deschide
03.02.2021 Proiect hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru înregistrarea ofertelorde vânmzare a terenurilor agricole din extravilan Deschide
01.02.2021 Proiect hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
01.02.2021 Proiect hotărâre privind instituirea Taxei speciale de întreținere a cimitirelor/locurilor de veci în satul/comuna Bălăceana Deschide
18.01.2021 Proiect-nr.3180 din 18.01.2021 Hotârare privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana Deschide

Proiecte Hotărâri anul- 2020

Document Deschide
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Anexe proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Anunț Proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021 Deschide
Proiect de hotărâre privind adoptarea unei soluții temporare de delegare a activității de salubrizare pe raza UAT Bălăceana,județul Suceava pana la data intrării în operare a operatorului desemnat prin licitație publică pentru serviciul de salubrizare in Județul Suceava. Deschide

Proiecte Hotărâri anul- 2019

Document Deschide
Proiect hotărâre nr.4004 privind rectificarea bugetului local Deschide
Proiect hotărâre nr.3911 privind organizarea rețelei școlare Deschide
Proiect hotărâre nr.3841 naveta profesori noiembrie Deschide
Proiect hotărâre nr.3611 privind rectificarea bugetului local Deschide
Proiect hotărâre nr.3474 revocare HCL nr.31 din 12.09.2019 Deschide
Proiect hotărâre nr.3386 modificare taxe și impozite Deschide
Proiect hotărâre nr.3265 alegere președinte Deschide
Proiect hotărâre nr.3245 privind naveta profesorilor septembrie Deschide
Proiect hotărâre nr.3188 regulament Consiliul Local Deschide
Proiect hotărâre nr.3185 facilități fiscale Deschide
Proiect hotărâre nr.3174 acordare titlu gratuit DELGAZ Deschide
Proiect hotărâre nr.3021 înființare SVSU Deschide
Proiect hotărâre nr.2991 achizitie accesorii tractor Deschide
Proiect hotărâre nr.2985 desemanare reprezentat consiliul administratie scoala Deschide
Proiect hotărâre nr.2834 organigrama si stat de funcţii Deschide
Proiect hotărâre nr.2799 regulament dserviciu public de salubrizare Deschide
Proiect hotărâre nr.2745 revocare HCL nr. 26 din 28.06.2019 Deschide
Proiect hotărâre nr.2682 - naveta profesori IULIE 2019 Deschide
Proiect hotărâre nr.2641 regulament vanzare terenuri Deschide
Proiect hotărâre nr.2612 -racord electric Deschide
Proiect hotărâre nr.2548 privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Proiect hotărâre nr.2463 privind colectarea selectivă a deșeurilor Deschide
Proiect hotărâre nr.2080-taxe si impozite 2020 Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii