Documentele sunt publicate în Monitorul Oficial Local ce poate fi accesat din meniul principal al paginii prin eticheta
"Monitorul Oficial Local"Proiecte Hotărâri anul- 2021

Data Document Deschide
24.05.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Bălăceana Deschide
24.05.2021 Proiect hotărâre privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 2021 privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava1 Deschide
07.04.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2021 Deschide
15.02.2021 Proiect hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate Deschide
10.02.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea efectuării analizei de risc la securitatea fizică pentru adoptarea Planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana pentru măsurile de asigurare a securității obiectivelor proprii, bunurile, valorilor și protecția persoanelor Deschide
08.02.2021 Proiect hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2022 Deschide
05.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea modeliului de contract- cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredițarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăcean Deschide
03.02.2021 Proiect hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru înregistrarea ofertelorde vânmzare a terenurilor agricole din extravilan Deschide
01.02.2021 Proiect hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
01.02.2021 Proiect hotărâre privind instituirea Taxei speciale de întreținere a cimitirelor/locurilor de veci în satul/comuna Bălăceana Deschide

Proiecte Hotărâri anul- 2020

Document Deschide
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Anexe proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Anunț Proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021 Deschide
Proiect de hotărâre privind adoptarea unei soluții temporare de delegare a activității de salubrizare pe raza UAT Bălăceana,județul Suceava pana la data intrării în operare a operatorului desemnat prin licitație publică pentru serviciul de salubrizare in Județul Suceava. Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii