Dispoziții- 2021

Data Document Deschide
24.05.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în data de 31 mai 2021 Deschide
24.05.2021 Dispoziție privind desemnarea persoane responsabile cu privire la organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local al U.A.T Bălăceana Deschide
15.02.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local comunal Bălăceana, jud. Suceava în ședință extraordinară de îndată Deschide

Dispoziții- 2020

Document Deschide
Proces verbal încheiat astăzi 17.11.2020 în ședința extraordinară de îndată a Consiliului local al comunei Bălăceana Deschide
Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local comunal Bălăceana, Județul Suceava în ședință extraordinară de îndată. Deschide
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, judetul Suceava în ședință ordinară în data 12 februarie 2020 Deschide
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local comunal Bălăceana, judetul Suceava în ședință extraordinară de îndată. Deschide
Dispoziție privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, a titularului Tofan Luminița Florentina din comuna Bălăceana,judetul Suceava. Deschide
Dispoziție privind modificarea numărului copiilor beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei domnului Pavelescu Mihai începând cu luna Ianuarie 2020. Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, domnului Tănase Ioan Gheorghe începând cu luna Ianuarie 2020. Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare cuvenite părintelui copilului cu handiucap grav de asistent personal,domnului Buliga Maria,din comuna Bălăceana . Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare cuvenite adultului cu handiucap grav de asistent personal,domnului Candrea Eusebiu Vasile,din comuna Bălăceana . Deschide
Dispoziție privind aprobarea nomenclatorului de dosare . Deschide

Dispoziții- 2019

Document Deschide
Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru inventarierea generală anuală a bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bălăceana și constituirea comisiei de analiză a bunurilor propuse la casare pentru anul 2019. Deschide
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana,judetul Suceava în sedință ordinară . Deschide
Dispoziție privind numirea d-nei Pelealbă Maria în funcția publica de executie,de consilier cl.I, grad profesional superior,gradatia 5 în compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana,jud. Suceava . Deschide
Dispoziție privind interzicerea distribuirii și consumului de alcool pe o distanță de 500m față de sediul secției de votare în ziua de 10 noiembrie 2019 -ziua desfășurării alegerilor pentru Președintele României. Deschide
Dispoziție privind organizarea activitatii proprii pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale la Primaria comunei Bălăceana,jud. Suceava. Deschide
Dispoziție privind organizarea si executarea controlului financiar preventiv propriu la Primaria comunei Bălăceana,jud. Suceava. Deschide
Dispoziție privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Bălăceana,jud. Suceava,constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor. Deschide
Dispoziție privind stabilirea locurilor specifice de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru președintele României. Deschide
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta ordinara in data de 23 iulie 2019,orele 8.30 Deschide
Dispozitie privind rectificarea actului de căsătorie nr. 11 din 23.11.2018 privind pe Skorets Taras şi Ţegolnic Svitlana, transcris la Primăria comunei Bălăceana Deschide
Dispozitie privind rectificarea actului de naştere nr.4 din 20.11.2018 privind pe Andrieş Maria Alexandra, transcris la Primăria comunei Bălăceana Deschide
Dispozitie privind rectificarea actului de naştere nr.5 din 13.12.2018 privind pe Sarno Mattia, transcris la Primăria comunei Bălăceana Deschide
Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor de impadurire pentru obiectivul de investitie "Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor din comuna Bălăceana, judetul Suceava", respectiv impadurirea terenurilor agricole degradate cuprinse in perimetrul de ameliorare -Dealul Pădurii- de pe raza comunei Bălăceana, judetul Suceava, pe o suprafata tootala de 32,48 ha Deschide
Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta ordinara in data de 28 iunie 2019, orele 8,30 Deschide
Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie a tractorului pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta in comuna Bălăceana, judetul Suceava Deschide
Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr.43/21.05.2019 referitoare la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei Sasu Maria incepand cu luna Mai 2019 Deschide
Dispozitie privind modificarea dispozitiei nr.37/2019 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional a unui functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judetul Suceava si constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal, doamnei Zaharie Ionica Georgeta, din comuna Bălăceana Deschide
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta extraordinara in data de 23 aprilie 2019, orele 8,30 Deschide
Dispozitie privind interzicerea distribuirii si consumului de alcool pe o distanta de pana la 500m fata de sediul sectiei de votare in data de 26 mai 2019 ziua alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European si a referendumului national Deschide
Dispozitie privind incetarea ajutorului social incepand cu luna Mai 2019 a dosarului doamnei Pavel Mărioara din comuna Bălăceana,judetul Suceava, in calitate de titular Deschide
Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei Rusu Oana Elena incepand cu luna Mai 2019 Deschide
Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei Sasu Maria incepand cu luna Mai 2019 Deschide
Dispozitie privind incetarea ajutorului social incepand cu luna Mai 2019 a dosarului domnului Vicica Gheorghe din comuna Bălăceana, judetul Suceava in calitate de titular Deschide
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava in sedinta de indata in data de 14 mai 2019, orele 8,30 Deschide
Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru perioada sezonului rece - luna Ianuarie 2019 - martie 2019, beneficiarului de ajutor social din comuna Balaceana Deschide
Dispozitie privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Rosca Carmen - consilier cl. I, grad profesional asistent cu atributii de casier in compartimentul financiar contabil in cadrul aparatului de specialitate Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite parintelui copilului cu handicap grav cu asistent personal, doamnei BULIGA MARIA Deschide
Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 137 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea salariului de baza pentru postul contractual de bibliotecar I din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei in sedinta ordinara in data de 14 ianuarie 2019, orele 8:30 Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal, doamnei OSCEPIUC VERONICA Deschide
Dispozitie privind majorarea salariului brut al doamnei Cormos Anca - functionare public de executie de consilier cl. I principal in cadrul compartimentului de asistenta sociala in aparatul de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav pentru numite BOCA MARIA Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite parintelui copilului cu handicap grav cu asistent personal, doamnei RUSU OANA ELENA din comuna Balaceana Deschide
Dispozitie privind autorizarea acceptarii succesiunii defunctului AELENEI VIOREL de catre minora AELENEI MARIA MAGDALENA, Deschide
Dispozitie privind acordarea alocatiei de sustinere familiala incepand cu luna FEBRUARIE 2019, a dosarului domnului SBIRCEA VASILE Deschide
Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului de membri in familiei, incepand cu luna FEBRUARIE 2019, a titularului STOLERIU VIOREL CONSTANTIN Deschide
Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, doamnei CANDREA MIHAELA incepand cu luna FEBRUARIE 2019 Deschide
Dispozitie privind modificarea ajutorului social si stabilirea numarului de ore incepand cu luna FEBRUARIE 2019, a dosarului domnului SBIRCEA VASILE Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal, doamnei PETRISOR MARGARETA Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal, doamnei BOCA MARIA Deschide
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Balaceana in sedinta de indata in data de 26 februarie 2019, orale 8:30 Deschide
Dispozitie privind delegarea atributiilor de secretar al comunei Balaceana indeplinite de doamna Besa Elena, pentru perioada efectuarii de catre aceasta a concediului de odihna, a concediului medical si/sau alte situatii, doamnei Petrisor Elvira - consilier cl. I in cadrul compartimentului agricol in aparatul de specialitate Deschide
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Balaceana in sedinta de ordinara in data 28 februarie 2019, orele 8:30 Deschide
Dispozitie privind desemnarea viceprimarului comunei Balaceana in vederea indeplinirii atributiilor primarului comunei pe perioada efectuarii unei fractiuni a concediului de odihna pentru anul 2019 Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal, domnului CANDREA EUSEBIE VASILE Deschide
Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului de membri in familie, incepand cu luna IANUARIE 2019, a titularului MIHU DRAGOS Deschide
Dispozitie privind acordarea ajutorului social si stabilirea numarului de ore si acordarea alocatiei de sustinere familiala incepand cu luna IARNUARIE 2019, a dosarului domnului MOROSAN ANDREI Deschide
Dispozitie privind modificarea Dispozitiei nr. 55 din 23 iulie 2018 privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii/raportului de munca incheiat pe perioada nedeterminata al doamnei Ureche Oana Mihaela incadrata in functia contractuala de bibliotecar I-in cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie privind numirea domnisoarei Ripan Ancuta Nicoelta, drept curator special al minorului Ripan Costel Mihaita, in vederea reprezentarii lui la incheierea unui Act de Partaj Voluntar, avand ca obiect cote 3/8 din imobilele inscrise in CM. nr. 8/16,01/2019/SNP Deschide
Dispozitie privind numirea domnisoarei Ripan Ancuta Nicoleta, drept curator special al minorului Ripan Costel Mihaita, in vederea asistarii acestuia la dezbaterea succesiunii dupa defunctul sa mama, Ripan Domnica decedata la data de 26.08.2016 Deschide
Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite adultului cu handicap grav cu asistent personal, domnului Petrisor George Deschide
Dispozitie privind desemnarea doamnei Moloce Ionela Alexandra, drept curator special, care sa reprezinte minora Aelenei Maria-Magdalena, nascuta la data de 04.06.2015, fiica lui Aelenei Viorel si Boca Lacramioara-Elena, la dezbaterea succesiunii dupa tatal sau Aelenei Viorel, decedat la data de 04.01.2019 Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii