Strategia Națională Anticorupție


Documente

Data Document Deschide
23.02.2023 Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2022 Deschide
14.06.2022 Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a masurilor de remediere Deschide
17.02.2023 Registrul pe anul 2022 a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de prototcol în exercitarea mandatului sau a funcției Deschide
17.02.2023 RAPORT PRIVIND RESPECTAREA DE CĂTRE PERSONALUL PRIMĂRIEI BĂLĂCEANA A PREVEDERILOR CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI DE INTEGRITATE Deschide
17.02.2023 Raport de evaluare a implementării Legea nr. 544-2001 în anul 2022 Deschide
17.02.2023 Raport de evaluare a implementării Legea nr. 544-2001 în anul 2022 Deschide
17.02.2023 RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ANUL 2022 Deschide
17.02.2023 RAPORT DE ANALIZĂ A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Deschide
17.02.2023 RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE Deschide
17.02.2023 Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual încadrat la Primăria Comunei Bălăceana pe anul 2022 Deschide
17.02.2023 Proces verbal privind situația bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol Deschide
17.03.2023 Plan de integritate al comunei Bălăceana ,jud. Suceava 2021-2025 Deschide
17.02.2023 Inventarul Măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa 3 la Strategia națională anticorupție 2021-2025 Deschide
15.06.2022 Dispoziție privind aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie în cadrul UAT comuna Bălăceana Deschide
07.03.2022 Dispoziție privind aprobarea planului de integritate desemnarea cooordonatorului și a persoanei responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul comunei Bălăceana Deschide
14.01.2022 Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii