Dispoziție privind stabilirea unor măsuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările și completările ulterioarea

Formulare tip pentru solicitări de informații de interes public

Conform Hotărârii nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi si sa completați funcție de situație, unul din formularele atașate
Document Deschide
Model - Răspuns la reclamaţie Descarcă
Model - Scrisoare de răspuns la cerere Descarcă
Model - Reclamaţie administrativă (2) Descarcă
Model - Reclamaţie administrativă (1) Descarcă
Formular- Tip cerere de informații de interes public Descarcă

Formulare inscriere Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Document Deschide
Cerere înscriere în Registrul de Evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.doc

Cerere înscriere în Registrul de Evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.pdf
Descarcă

Deschide
Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Bălăceana.doc

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Bălăceana.pdf
Descarcă

Deschide
HOTĂRÂRE Nr.714/2022 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate Deschide

Formulare

Document Deschide
Cerere/Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Deschide

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii