Rapoarte de activitate anul 2020


Data document Document Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Busuioc Rodica Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Babor Nichita Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Buliga Gheorghe Deschide
26.01.2021 Raport de activitate comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Grosu Georgel Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian Deschide
27.01.2020 Raport de activiatte comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanțe administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,protecșia mediului și turism pentru anul 2020 DeschideAcest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii