Anunțuri- 2022

Data Document Deschide
27.01.2022 Anunț privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune. Deschide

Anunțuri- 2021

Data Document Deschide
25.08.2021 Consultare publică pentru Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare și gestionare a deșeurilor municipale în județul Suceava Deschide
07.06.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana Deschide
17.05.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică - Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Deschide
03.06.2021 Anunț licitație pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Bălăceana Deschide
26.04.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre aprobarea scăderii/anulării din evidența analitică pe plătitor a creanțelor bugetare datorate de persoane juritice Deschide
15.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate Deschide
10.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării analizei de risc la securitatea fizică pentru adoptarea Planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana pentru măsurile de asigurare a securității obiectivelor proprii, bunurile, valorilor și protecția persoanelor Deschide
08.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2022 Deschide
05.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract- cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredițarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana Deschide
03.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor agricole din extravilan satul/comuna Bălăceana Deschide
01.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
01.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de întreținere a cimitirelor/locurilor de veci în satul/comuna Bălăceana Deschide

Anunțuri- 2020

Document Deschide
Anunț acordare tichete sociale pentru sprijin educațional pentru prescolari și elevii din ciclurile primar și gimnazial Deschide
Proces verbal ședință ordinară de îndată a Consiliului local al comunei Bălăceana Deschide
Model Formulare Descarcă
Model Contract Servicii Descarcă
Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de "Servicii de evaluare a opt imobile terenuri situate în comuna Bălăceana " Deschide
Anunț achiziție directă "Servicii de evaluare a opt imobile terenuri situate în comuna Bălăceana" Deschide
Program primărie comuna Bălăceana, judetul Suceava. Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii