Rapoarte de activitate

Rapoarte - 2022

Data document Document Deschide
01.11.2022 Raportul procedurii de licitație publică pentru vânzarea unor terenuri din patrimoniul privat al comunei Bălăceana din data 01.11.2022 Deschide
26.04.2022 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru administrare publică locală, juridică și de disciplină, apărarea liniștii și ordinii publice, a drepturilor cetățenilor pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport privind starea și activitatea administrației comunei Bălăceana, precum și starea economică, socială și de mediu pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Viceprimar și Consilier Grosu Georgel pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru învățământ sănătate și familie, muncă șiprotecție socială, activități socio-culturale, culte, protecție copii pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru programe de dezvoltare ecinimico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Busuioc Rodica pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2021 Deschide

Rapoarte de activitate și SCIM -2021

Data document Document Deschide
02.02.2022 Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Busuioc Rodica pentru anul 2020 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Buliga Gheorghe pentru anul 2020 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Grosu Georgel pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2020 Deschide
26.11.2020 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 -2021 Deschide

Rapoarte de activitate și SCIM -2020

Data document Document Deschide
03.02.2021 Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian Deschide
27.01.2020 Raport de activiatte comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanțe administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,protecșia mediului și turism pentru anul 2020 Deschide
26.11.2020 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 -2021 Deschide

Rapoarte de activitate și SCIM -2019

Data document Document Deschide
04.02.2020 Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 Deschide
18.03.2019 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019 Deschide

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii