Rapoarte de activitate


Data document Document Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru administrare publică locală, juridică și de disciplină, apărarea liniștii și ordinii publice, a drepturilor cetățenilor pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport privind starea și activitatea administrației comunei Bălăceana, precum și starea economică, socială și de mediu pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Viceprimar și Consilier Grosu Georgel pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru învățământ sănătate și familie, muncă șiprotecție socială, activități socio-culturale, culte, protecție copii pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Comisia pentru programe de dezvoltare ecinimico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Busuioc Rodica pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2021 Deschide
26.01.2022 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2021 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Busuioc Rodica pentru anul 2020 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate Consilier Babor Nichita pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Buliga Gheorghe pentru anul 2020 Deschide
26.01.2021 Raport de activitate comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Olar Alexandru pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Oscepiuc Dumitru pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Bliorțu Vasile pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Grosu Georgel pentru anul 2020 Deschide
27.01.2021 Raport de activitate Consilier Todiraș Constantin pentru anul 2020 Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Consilier Ureche Octavian Deschide
27.01.2020 Raport de activiatte comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor Deschide
27.01.2020 Raport de activitate Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanțe administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,protecșia mediului și turism pentru anul 2020 DeschideAcest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii