Hotărâri anul- 2021

Document Deschide
Hotărâre nr. 53 din 30.07.2021 privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la 30.06.2021 Deschide
Hotărâre nr. 52 din 30.07.2021 privind completarea Inventarului bunurilor care aclcătuiesc domeniul privat al comunei Bălăceana, aprobat prin H.C.L. nr.20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
Hotărâre nr. 51 din 30.07.2021 privind Strategia de dezvoltare locală a comunei Bălăceana pe anii 2021-2027 Deschide
Hotărâre nr. 50 din 30.07.20221 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 Deschide
Hotărâre nr. 49 din 30.0.7.2021 privind acordarea drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul școlii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna iunie 2021 Deschide
Hotărâre nr. 48 din 30.07.2021 privind achiziția unei platforme auto Deschide
Hotărâre nr. 47 privind aprobarea bugetului pentru Ziua comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 46 privind aprobarea procedurii de publicare a documentelor în Monitorul Oficial Local Deschide
Hotărâre nr. 45 privind navetă profesori luna mai 2021 Deschide
Hotărâre nr. 44 privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotătrâre nr. 43 privind completarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bălăceana ,aprobat pri H.C.L. nr.20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare Deschide
Hotărâre nr. 42 din 31.05.2021 privind aprobareaa Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, oganizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 41 privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15.02.2021 privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr. 40 privind aprobarea acordării drepturile bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna aprilie 2021 Deschide
Hotărâre nr. 39 privind aprobarea scăderii din evidența analitică pe plătitor a creanțelor bugetare datorate de persoanele juridice bugetului local al Comunei Bălăceana, care îndeplinesc condițiile legii, ca urmare a radierii din registrele în care au fost înregistrate Deschide
Hotărâre nr.38 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre nr.37 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 al Comitetului local al comunei Balaceana Deschide
Hotărâre nr.36 privind desemnarea reprezentanțilorconsiliului local al comunei Bălăceana pentru comisia de evaluarea ofertelor pentru vânzarea terenurilor ccare aparțin domeniului privat al comuneiBălăceana și a comisiilor de soluuționare a contestațiilor Deschide
Hotărâre nr.35 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 601 m.p. teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.34 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 914 m.p. teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.33 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 1.080 m.p. teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.32 privind reactualizarea prețului din raportul de evaluare nr. NSK032a/29.06.2020 pentru vânzarea suprafeței de 4.036 m.p teren intravilan ce aparține domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre nr.31 privind aprobarea a vânzării unui teren în suprafață de 1.06.9 m.p. apaținând domeniului privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre privind aprobarea achiziției unui miniexcavator Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1.06.9 m.p. Deschide
Hotărâre privind achiziția unui grup electrogen Deschide
Hotărâre privind achiziția de accesorii spațiu joacă pentru copii Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării anlizei derisc la securitate fizică pentru adoptarea Planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana Deschide
Hotărâre privind aprobarea modelului de cotrcat cadru pentru deșeuri de ambalaje Deschide
Hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelorlocale,precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 Deschide
Hotărâre privind instituirea txei speciale pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor agricole Deschide
Hotărâre privind privind instituirea taxei speciale de întreținere a cimitirelor- locurilor de veci în satul/comuna Bălăceana, jud.Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la data de 31 martie 2021 Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicațiilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: Modernizare, extindere și dotare sediu primărie în comuna Bălăceana Deschide
Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Bălăceana aprobat prin Hotărârea nr.20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioarioare a șapte suprafețede teren cu destinația fânaț Deschide
Hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exercițiului bugetar la data de 31 decembrie 2020 Deschide
Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Bălăceana. Deschide
Hotărâre privind aprobarea actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a statutului asociației de dezvoltare intercomunitară de gestiune a deșeurilor în județul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației. Deschide
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Bălăceana, pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Deschide
Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Bălăceana Deschide

Hotărâri anul- 2020

Document Deschide
Hotărîre privind înregistrarea primăriei Bălăceana,jud Suceava, în Sistemul Național Electronic de Plată a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.. Deschide
Hotărîre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020. Deschide
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Anexe proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021. Deschide
Anunț Proiect de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor speciale pe anul 2021 Deschide
Hotărîre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Deschide
Hotărîre privind aprobarea contului trimestrial de execuție aferent exerciuțiului bugetar la data de 30 iunie 2020. Deschide
Proces verbal încheiat în data de 03 iulie 2020 în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Bălăceana. Deschide
Hotărâre privind aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor -PAAP pentru anul 2020 la nivelul comunei Bălăceana, judetul Suceava Deschide
Hotărâre din 10 aprilie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 8 din 09.04.2020 Deschide
Hotărâre din 31 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 5 din 30.03.2020 și Ordonanței militare nr. 6 din 30.03.2020 Deschide
Hotărâre din 30 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 4 din 29.03.2020 Deschide
Hotărâre din 25 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 3 din 24.03.2020 Deschide
Hotărâre din 23 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 2 din 21.03.2020 Deschide
Hotărâre din 19 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Ordonanței militare nr. 1 din 17.03.2020 Deschide
Hotărâre din 18 martie 2020 privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România, respectiv aplicarea măsurilor la nivel local conform Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Deschide
Hotărâre privind adoptarea unor măsuri având în vedere evoluția epidemiologică a noului corronavirus COVID-19 în România din 11 martie 2020 Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, judetul Suceava-etapa a-II-a" . Deschide
Proces verbal încheiat în data de 12 februarie 2020 în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Bălăceana. Deschide
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2020. Deschide
Hotărâre Proiect de hotărâre privind adoptarea unei soluții temporare de delegare a activității de salubrizare pe raza UAT Bălăceana,județul Suceava pana la data intrării în operare a operatorului desemnat prin licitație publică pentru serviciul de salubrizare in Județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Deschide
Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție aferent exercițiului bugetar din anul 2019. Deschide
Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent personal al numitei Buliga Maria pentru numitul Buliga Cristian Marian- persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecție specială. Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 500 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului individual de muncă ca asistent personal al numitului Zaharie Gheorghe Vasile pentru numita Zaharie Ionica Georgeta- persoană încadrată într-o categorie de persoane care necesită protecție specială. Deschide
Hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana,care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Decembrie 2019. Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 6631 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1260 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 1000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 925 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. Deschide
Hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al comunei pentru anul 2019. Deschide
Hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020. Deschide
Hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Bălăceana, pentru anul 2020. Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, judetul Suceava-etapa a-II-a" . Deschide

Hotărâri anul- 2019

Document Deschide
Hotărâre privind Statutul comunei Bălăceana,județul Suceava Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 Deschide
Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Bălăceana, județul Suceava pentru anul școlar 2020-2121 Deschide
Hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuielile de deplasare pentru luna Noiembrie 2019 Deschide
Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr.31 din 12.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.28 din 23 iulie 2019 privind indexarea impozitelor, chiriilor,taxelor locale cât și a limitelor minime și maxime ale amenzilor pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6% Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava Deschide
Hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv,datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Bălăceana (26.11.2019) Deschide
Hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv,datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Bălăceana(01.10.2019) Deschide
Hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre privind implementarea proiectului "Achiziționare accesorii pentru tractorul din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Bălăceana, jud. Suceava". Deschide
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bălăceana. Deschide
Hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana care solicită cheltuieli de deplasare pe luna august 2019. Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, jud. Suceava Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in comuna Bălăceana, actualizat conform O.U.G nr 74/2018, prin legea nr.31/2019 și a altor reglementări referitoare Deschide
Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana privind aprobarea PUZ(plan urbanistic zonal) pentru "Construire locuință (P+E), garaj, utilități sat Bălăceana,com.Bălăceana,jud. Suceava" . Deschide
Hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale Bălăceana care solicită cheltuieli de deplasare pe luna iulie 2019. Deschide
Hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute,cu titlu gratuit, către Delgaz Grid S.A.-Tîrgu Mureș, pentru executarea lucrării "Branșament electric trifazat suteran care se va amplasa pe suport cu fundație turnată la limita de proprietate pentru Macovei Dumitru din loc. Bălăceana jud.Suceava" Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Bălăceana Deschide
Hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana,care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna IUNIE 2019 Deschide
Hotărâre privind indexarea impozitelor,chiriilor,taxelor locale cat şi a limitelor minime şi maxime ale amenzilor penru anul 2020 cu rata inflaţiei de 4,6% Deschide
Hotarare privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal)pentru "CONSTRUIRE LOCUINTA(P+E), GARAJ, UTILITATI, p.c.-31318, SAT BALACEANA, COM.BALACEANA, JUD.SUCEAVA" Deschide
Hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Bălăceana, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna mai 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale Bălăceana, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna aprilie 2019 Deschide
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Deschide
Hotarare privind indexarea impozitelor,chiriilor,taxelor locale cat si a limitelor minime si maxime ale amenzilor pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6% " Deschide
Hotarare privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru lucrarea "Construire ferma porci, sat Bălăceana, comuna Bălăceana,judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind modificarea H.C.L.nr.5 din 26 februarie 2019 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 26 octombrie 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitie "Amenajare punte pietonala in comuna Bălăceana,judetul Suceava" pe o lungime de 15 m Deschide
Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr.4 din 26 februarie 2019 privind modificarea H.C.L. nr.40 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.10 din 10 martie 2017 privind instrumentarea proiectului:"Amenajare punte pietonala in comuna Bălăceana, judetul Suceava", pe o lungime de 15m, respectiv actualizarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul date de 20.05.2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri comunale in comuna Bălăceana ,judetul Suceava" Deschide
Hotarare privind modificarea HCL nr 41 din 26 octombrie 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de invesetitie "Amenajare punte pietonala in comuna" pe o lungime de 15 m Deschide
Hotarare privind aprobarea tarifelor distincte pentru incheierea contractelor de prestari servicii pentru colectarea si transportul deseurilor manejere, colectarea si transportul deseurilor reciclabile si depozitarea deseurilor nepericuloase de pe raza comunei Deschide
Hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale, care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2018 Deschide
Hotarare privind modificarea HCL nr 41 din 26 octombrie 2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitie "Amenajare punte pietonala" pe o lungime de 15 m Deschide
Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consilului Local al comunei nr 40 din 26 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 10 din 10 martie 2017 privind instrumentarea proiectului Deschide
Hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 Deschide
Anexa la HCL nr 1 din ianuarie 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei pentru anul 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea contului anual de executie aferent exercitiului bugetar din anul 2018 Deschide
Hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul scolii gimnaziale pentru luna martie 2019 Deschide
Hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente personalului didactic din cadrul scolii gimnaziale pentru luna februarie 2019 Deschide
Hotarare privind modificarea HCL nr 17 din 23 mai 2018 privind desemnarea reprezentantului comunei Deschide
Hotarare privind stabilirea componentei echipei mobile si a coordonatorului pentru interventia de urgenta in cauzurile de violenta domestica Deschide
Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2020 Deschide
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii