Dispoziție privind stabilirea unor măsuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările și completările ulterioarea

Formulare tip pentru solicitări de informații de interes public

Conform Hotărârii nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugam să descărcaţi si sa completați funcție de situație, unul din formularele atașate
Document Deschide
Model - Răspuns la reclamaţie Descarcă
Model - Scrisoare de răspuns la cerere Descarcă
Model - Reclamaţie administrativă (2) Descarcă
Model - Reclamaţie administrativă (1) Descarcă
Formular- Tip cerere de informații de interes public Descarcă

Formulare inscriere Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Document Deschide
Cerere înscriere în Registrul de Evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.doc

Cerere înscriere în Registrul de Evidentă a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.pdf
Descarcă

Deschide
Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Bălăceana.doc

Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Bălăceana.pdf
Descarcă

Deschide
HOTĂRÂRE Nr.714/2022 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate Deschide

Formulare Taxe și impozite

Document Deschide
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate depusă pentru anul 20….
DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru anul 20… (Anexa nr. 15-Model-2016-ITL-015)
Deschide
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice depusă pentru anul 20….
DECIZIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru anul 20… (Anexa nr.14-Model-2016-ITL-014)
Deschide
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (Anexa nr.13-Model-2016-ITL-013) Deschide
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (Anexa nr. 12-Model-2016-ITL-012) Deschide
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL (Anexa nr.11-Model-2016-ITL-011) Deschide
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL(Anexa nr.10-Model-2016-ITL-01) Deschide
DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ....... pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice (Anexa nr.9-Model-2016-ITL-009) Deschide
DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ...... pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice (Anexa nr.8-Model-2016-ITL-008) Deschide
DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA persoane lor fizice (PF)/ persoanelor juridice (PJ) (Anexa nr.7-Model-2016-ITL-007) Deschide
DECLARAȚIE FISCALĂ: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoanelor juridic (Anexa nr.6-Model-2016-ITL-006) Deschide
DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE (Anexa nr.5-Model-2016-ITL-005) Deschide
DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (Anexa nr.4-Model-2016-ITL-004) Deschide
DECLARATIA FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr.3-Model-2016-ITL-003) Deschide
DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE (Anexa nr.2-Model-2016-ITL-002) Deschide

Formulare Registrul Agricol

Document Deschide
Declarație Rgistrul agricol - I Deschide
Declarație Rgistrul agricol -II Deschide
Model cerere pentru eliberare adeverinta Deschide

Formulare

Document Deschide
Cerere/Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Deschide
Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol Deschide
CERERE eliberare ATESTAT DE PRODUCĂTOR Descarcă
Cerere primar Descarcă
Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului Descarcă
Cerere acordare indemnizație creștere copil Deschide
Cerere eliberare adeverință anchetă socială Deschide
Cerere înscriere mențiune stare civilă Deschide
Cerere eliberare certificat stare civilă Deschide
Cerere eliberare adeverință Deschide
Cerere eliberare adeverință de înhumare/incinerare Deschide
Cerere divorț Deschide

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii