Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică conform legii


Anunțuri- 2024

Data Document Deschide
05.03.2024 CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE STAT pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei Descarcă
05.03.2024 ANUNȚ privind ajutorul de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei Deschide

Anunțuri- 2023

Data Document Deschide
06.10.2023 Invitatie consilieri sedinta din 06.10.2023 Deschide
01.08.2023 Proces-verbal la afișarea anunțului cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General comuna Bălăceana Deschide
26.07.2023 Proces-verbal la afișarea anunțului cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic General comuna Bălăceana Deschide
25.07.2023 Anunț ziar Deschide
25.07.2023 Anunț ziar Deschide
25.07.2023 Anunț ziar - Plan Urbanistic General comuna Bălăceana Deschide
25.07.2023 Anunț ziar - Plan Urbanistic General comuna Bălăceana Deschide
12.07.2023 Comunicat- prin prezenta vă informăm că începând din 4 iulie 2023, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 4/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Deschide
13.06.2023 Miercuri 14 iunie 2023 între orele 08:00-16:00 va fi întrerupt curentul electric în comuna Bălăceana Deschide
08.03.2023 Anunț dezbatere publică a proiectului de hotarare nr.1106 din 08.03.2023 Deschide
14.04.2023 Procese verbal de afisare Deschide
12.04.2023 Anunț nr.2079 din 12.04.2023 referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Deschide
30.03.2023 Anunț dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani de la bugetul local pentru servicii de publicitate și protocol a evenimentului artistic “10 pentru folclor”, la Căminul Cultural al comunei Bălăceana, în una din zile din perioada 17.04.2023-23.04.2023. Deschide
14.03.2023 Proces verbal de afişare .Proiect de hotărâre nr. 1270 din 14.03.2023 privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta. Deschide
08.03.2023 Anunț supunere dezbatere publică Documentație privind delegarea de gestiune prin concesionarea a serviciului de iluminat public al comunei

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public fara personalitate juridică și a delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al Comunei Bălăceana, Județul Suceava, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata
Deschide

Deschide
01.03.2023 Intenție de elaborare Plan Urbanistic Zonal, publicul este invitat să transmitpă observații și propuneri în perioada 01.03.2023-15.03.2023. Proces verbal de afișare Deschide
28.02.2023 PAAP - 2023 Deschide
28.02.2023 Procese verbale afișare proiecte hotarari cu caracter normativ(Nr. 687 din 15.02.2023, Nr. 918 din 28.02.2023,Nr. 925 din 28.02.2023) Deschide
14.02.2023 Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 Deschide
22.02.2023 Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2022 - Comuna Bălăceana Descarcă
21.02.2023 Raportul privind resepectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Comunei Bălăceana Deschide
21.02.2023 Raportul privind resepectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Comunei Bălăceana Deschide
16.02.2023 Caravana mobilă Regina Maria oferă posibilitatea de a efectua analize gratuite pentru copii în doua etape 10,18 martie și 12,20 mai (pentru mai multe detalii deschide documentul ) Deschide
10.02.2023 Comunicat de presa - Comuna BĂLĂCEANA a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Bălăceana, județul Suceava” finantat prin PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! Deschide
12.01.2023 Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Deschide

Anunțuri- 2022

Data Document Deschide
28.11.2022 Anunț- rabie în județul Suceava (acces formulare) Deschide
03.11.2022 Anunt privind convocarea Consiliului local al comunei Bălăceana, în ședintă ordinară în luna decembrie 2022 Deschide
17.10.2022 Anunț- Primăria Comunei Bălăceana informează persoanele fizice și juridice care dețin fose septice că au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (acces formulare) Deschide
12.09.2022 Anunț organizare examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bălăceana Deschide
02.06.2022 Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea unor suprafețe de teren care aparțin domeniului privat al Comunei Balaceana, jud. Suceava. Deschide
14.03.2022 Anunț privind convocarea Consiliului Local al comunei Bălăceana, în şedinţă ordinară în luna aprilie 2022 Deschide
18.02.2022 Cum să devin recenzor ? Deschide
18.02.2022 Cerere de înscriere ca personal de recensământ Descarcă
16.02.2022 Informare de utilitate publică Pentru înscrierea în Registrul Agricol al comunei Bălăceana 2020-2024 Deschide
11.02.2022 Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu Deschide
27.01.2022 Anunț privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune. Deschide

Anunțuri- 2021

Data Document Deschide
25.08.2021 Consultare publică pentru Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare și gestionare a deșeurilor municipale în județul Suceava Deschide
07.06.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana Deschide
17.05.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică - Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Deschide
03.06.2021 Anunț licitație pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Bălăceana Deschide
26.04.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre aprobarea scăderii/anulării din evidența analitică pe plătitor a creanțelor bugetare datorate de persoane juritice Deschide
15.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate Deschide
10.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării analizei de risc la securitatea fizică pentru adoptarea Planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana pentru măsurile de asigurare a securității obiectivelor proprii, bunurile, valorilor și protecția persoanelor Deschide
08.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2022 Deschide
05.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract- cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredițarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana Deschide
03.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru înregistrarea ofertelor de vânzare a terenurilor agricole din extravilan satul/comuna Bălăceana Deschide
01.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
01.02.2021 Anunț de aducere la cunoștință publică- Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de întreținere a cimitirelor/locurilor de veci în satul/comuna Bălăceana Deschide

Anunțuri- 2020

Document Deschide
Anunț acordare tichete sociale pentru sprijin educațional pentru prescolari și elevii din ciclurile primar și gimnazial Deschide
Proces verbal ședință ordinară de îndată a Consiliului local al comunei Bălăceana Deschide
Model Formulare Descarcă
Model Contract Servicii Descarcă
Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de "Servicii de evaluare a opt imobile terenuri situate în comuna Bălăceana " Deschide
Anunț achiziție directă "Servicii de evaluare a opt imobile terenuri situate în comuna Bălăceana" Deschide
Program primărie comuna Bălăceana, judetul Suceava. Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii